Vážení sousedé,

z preventivních důvodů (šíření koronaviru) bude úklid společných prostor v přízemí prováděn 3x týdně. Desinfekce bude zaměřena především na kliky, výtah, tlačítka ve výtahu, zábradlí.

Za výbor SVJ Jana Kvapilová

 


POZVÁNKA NA SHROMÁŽDĚNÍ VLASTNÍKŮ JEDNOTEK

Výbor Společenství vlastníků pro dům Vondroušova 1170 - 1174

svolává

na základě zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník

shromáždění společenství vlastníků

Termín: čtvrtek 14. června 2018, 18:30 hodin (registrace již od 18:00 hod.)

Místo: společenský sál v ZŠ Socháňova 1139

Program:

 1. Registrace
 2. Zahájení, schválení programu
 3. Zpráva o činnosti společenství a správě domu
 4. Zpráva kontrolní komise o výsledcích její činnosti
 5. Zpráva o hospodaření společenství
 6. Vypořádání výsledků hospodaření společenství
 7. Volba člena kontrolní komise
 8. Plánované opravy a stavební úpravy
 9. Informace výboru společenství vlastníkům
 10. Různé a diskuse
 11. Závěr

Registrace zúčastněných vlastníků jednotek na prezenční listině bude zahájena v 18:00 na základě předložení občanského průkazu, případně jiného dokladu osvědčujícího totožnost vlastníka.

Shromáždění je způsobilé usnášet se za přítomnosti vlastníků jednotek, kteří mají většinu všech hlasů!!!

Pokud se nemůžete shromáždění zúčastnit, použijte prosím plnou moc (najdete ji zde), kterou zmocníte jiného vlastníka svým zastupováním na shromáždění.

V případě zastupování se zástupce vlastníka jednotky prokáže dokladem osvědčující jeho totožnost a plnou mocí podepsanou vlastníkem.

Prosíme vlastníky, kteří se zúčastní shromáždění, aby si připravili dotazy a návrhy k činnosti SVJ.

Podklady k jednotlivým bodům programu vám poskytnou členové výboru SVJ.

Dotazy a připomínky můžete zasílat i mailem na: Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript

V Praze dne 24. května 2018

Výbor SVJ

 

 

Vážení vlastníci,

v těchto dnech probíhá rekonstrukce domovních zvonků. Vyměňují se panely s tlačítky u schránek a postupně se budou vyměňovat všechny domácí telefony. Technik, který rekonstrukci provádí, se s každým individuálně domluví na čase, kdy výměnu provede. Koho nezastihne, bude mu později navržen náhradní termín.

Domácí telefony nebudou umožňovat dálkové otevírání vstupních dveří. Je to záměr, abychom do domu nepouštěli cizí osoby.

Nové telefony budou hrazeny z fondu dlouhodobých záloh, staré telefony se nevrací.

Jmenovky na zvoncích bude možné později aktualizovat, a to vždy po dohodě se zástupcem výboru společenství.

 
<< Začátek < Předchozí 1 2 3 4 5 6 7 8 Další > Konec >>
Strana 1 z 8