Výzva
Napsal uživatel Administrator
Pondělí, 16 Srpen 2010 12:00
PDF Tisk Email

Není to tak dávno, přesně 18. května, co jsme za nemalé peníze nechali odvézt harampádí, které jste "uklidili" do společných prostorů. Bohužel, ani ne po třech měsících se nám na chodbách opět kupí staré sedačky, nepotřebné vybavení domácnosti a spousta dalších věcí.

Znovu důrazně apelujeme, abyste všechny tyto věci z chodby odklidili!

V § 5 odst. 1 písm. b) zákona o požární ochraně, je kromě jiného uvedeno, že právnické a podnikající fyzické osoby jsou povinny udržovat únikové cesty a volný přístup k nouzovým východům, k rozvodným zařízením elektrické energie, k uzávěrům vody, plynu, topení a produktovodům, k věcným prostředkům požární ochrany a k ručnímu ovládání požárně bezpečnostních zařízení. Podrobnosti upravuje vyhláška o požární prevenci v § 11, kde je uvedeno, že právnické a podnikající fyzické osoby zajišťují kromě jiného, aby byly trvale volně průchodné komunikační prostory (chodby, schodiště apod.), které jsou součástí únikových cest tak, aby nebyla omezena nebo ohrožena evakuace nebo záchranné práce a dále aby chráněné únikové cesty a všechny jejich součásti nebyly používány způsobem zvyšujícím požární riziko. Umísťování jakýchkoliv předmětů na únikových cestách nesmí bránit evakuaci.

Celý text na: http://www.bozpinfo.cz/win/knihovna-bozp/citarna/clanky/pozarni_ochrana/polbd08.html