Bez odstávek to nejde
Středa, 13 Červenec 2011 11:05

Během odstávek probíhá řada důležitých revizí a oprav teplárenských zařízení, které nelze provádět za plného provozu a které jsou nezbytné pro celoroční bezproblémové fungování dodávek tepla a teplé vody. Víme, že jsou pro vás odstávky nepříjemným obdobím, a proto se vždy snažíme práce zkracovat jen na nezbytně nutnou dobu.

Veškeré informace o průběhu prací v naší lokalitě a na všechny otázky týkající se odstávek, odpovědí na e-mailu Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript .

Řepy – Vondroušova, Drahoňovského, Socháňova, Jiránkova, Makovského 20. 7.

 
Informace výboru SVJ pro vlastníky jednotek
Napsal uživatel Administrator
Pondělí, 16 Květen 2011 09:50

Vážení vlastníci bytových jednotek,
pro vaši lepší informovanost zpracoval Výbor SVJ tento souhrn důležitých informací, které by měly napomoci vyjasnění některých otázek spojených s vlastnictvím vašeho bytu a spoluvlastnictvím domu a jeho společných částí.

Celý článek...
 

POZVÁNKA NA SHROMÁŽDĚNÍ VLASTNÍKŮ

Výbor Společenství vlastníků pro dům Vondroušova 1170 - 1174 v Praze 6, Řepích

svolává

III. shromáždění společenství vlastníků jednotek

Termín: 14. dubna 2011, 18:30 hodin
Místo: společenský sál v ZŠ Socháňova 1139

Program:

  1. Prezentace
  2. Zahájení, schválení programu
  3. Zpráva o hospodaření společenství a správě domu
  4. Zpráva kontrolní komise o výsledcích její činnosti
  5. Informace o aktuálním stavu převodu jednotek v domě, o pojištění domu, o realizaci nutných oprav
  6. Schválení domovního řádu
  7. Pronájmy nebytových prostor
  8. Způsob rozdělení zisku z hospodaření společenství
  9. Diskuze
  10. Závěr

 

Registrace zúčastněných vlastníků jednotek na prezentační listině bude zahájena v 18:00 na základě předložení občanského průkazu, případně jiného dokladu osvědčujícího totožnost vlastníka.

V případě zastupování se zástupce vlastníka jednotky prokáže dokladem osvědčující jeho totožnost a plnou mocí s úředně ověřeným podpisem vlastníka.

Prosíme vlastníky, kteří se zúčastní shromáždění, aby si připravili dotazy a návrhy k činnosti SVJ.

Dotazy a připomínky můžete zasílat i mailem na: Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript

V Praze dne 28. března 2011

Výbor SVJ

 

 
Strana 5 z 8